Let op, geld lenen kost ook geld

Haast en spoed is zelden goed. De wet voorziet een bedenktijd.

 

Hoeveel tijd heb je om van je krediet af te zien?

De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van het kredietcontract. De wet voorziet een bedenktijd van 14 kalenderdagen om van je krediet af te zien, zonder opgave van reden. Dat is wat men het herroepingsrecht noemt.

 

Hoe kun je dit herroepingsrecht uitoefenen?

Om dit recht uit te oefenen moet je aan de kredietverstrekker binnen de voorziene termijn een aangetekende brief zenden om hem je beslissing mee te delen. In sommige gevallen kan het afzien van het krediet eenvoudiger geregeld worden, bijvoorbeeld via een mail. Dit staat in het contract dat je hebt ondertekend. Stuur als je twijfelt liever een aangetekende brief.

 

Wat zijn de modaliteiten? 

De modaliteiten om dit herroepingsrecht uit te oefenen en de gevolgen ervan voor de gebruiker moeten verplicht vermeld worden in de kredietovereenkomst.

In geval van koop op afbetaling, leasing of kredietverlening voor goederen, ben je verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk terug te geven en de verschuldigde rente te betalen over de periode waarin het krediet werd opgenomen.

In sommige gevallen houdt het afzien van een krediet niet automatisch in dat men afziet van de aankoop (bijvoorbeeld een huishoudtoestel, een keuken, een auto, een vakantie enzovoort).

 

Cetelem helpt je

Op een financiering moet je je goed voorbereiden en je moet er dan ook goed over nadenken. Als kredietexperts staan wij klaar om je te helpen en ondersteunen bij je projecten met onze 100 % online leningen.

 

Lees ook: wat is de kostprijs van mijn krediet?