Let op, geld lenen kost ook geld

Haast en spoed is zelden goed. De wet voorziet een bedenktijd van 14 dagen om je krediet te annuleren, zonder opgave van reden. Dat is wat men het herroepingsrecht noemt.

De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van het kredietcontract. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet je aan de kredietverstrekker, binnen de voorziene termijn, een aangetekende brief zenden om hem van je beslissing op de hoogte te stellen. In sommige gevallen kan het afzien van het krediet eenvoudiger geregeld worden, zoals bijvoorbeeld via een e-mail.

De modaliteiten om dit herroepingsrecht uit te oefenen en de gevolgen ervan voor de gebruiker moeten verplicht vermeld worden in de kredietovereenkomst.

Opgelet: afzien van het krediet houdt niet automatisch in dat je afziet van de aankoop (bijvoorbeeld een huishoudtoestel, een keuken, een auto, een vakantie enzovoort) waarvoor je een financiering hebt aangevraagd.

 

Lees ook: wat is de kostprijs van mijn krediet?