Skip to main content

Wettelijke Informatie

De producten van Cetelem

Wat is het verschil tussen een kredietopening en een lening op afbetaling ? 
Klik hier.

 

Voorwaarden van de lening op afbetaling

Kredietvorm: Lening op afbetaling, onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit NV, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel. BTW BE 0445.781.316 RPR Brussel, kredietgever. Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit NV.

Algemene voorwaarden lening op afbetaling

 

Voorwaarden van de 'Cetelem kredietkaart'

Representatief voorbeeld: de Cetelem kaart is verbonden aan een kredietopening van onbepaalde duur. Kredietbedrag van € 1.500 aan een JKP (Jaarlijks kostenpercentage) van 15,99%, variabele jaarlijkse debetrentevoet: 15,35%. Een vaste jaarlijkse bijdrage van € 5 wordt gefactureerd als kaartkosten, uitsluitend geldig voor de contracten die geopend zijn na 02/08/2018. Dit gebeurt voor de eerste keer op de 12e maandvervaldag na aanvang van het contract, en vervolgens telkens 12 maanden later. Deze bijdrage zit vervat in het JKP. Voor de contracten die voor deze datum zijn geopend, bedragen de maandelijkse kaartkosten: 0,20% van het verschuldigd bedrag en inbegrepen in het JKP. Kaart zonder voorafgaande inning van de jaarlijkse bijdrage. Indien u uw kaart niet gebruikt, zal er geen enkele kaartkost aangerekend worden. Mogelijkheid tot financiering onder de vorm van een lening op afbetaling. 

Kredietopening onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit nv, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0445.781.316, kredietgever. Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit n.v. Het aangaan van een kredietopening van onbepaalde duur valt onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht.


Algemene voorwaarden van de kredietopening
Algemene voorwaarden gebruik van de Cetelem kaart (05 2022)

Algemene voorwaarden gebruik van de Cetelem kaart (10 2023)

 

Toezichthouder

Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel - See more at: https://www.alphacredit.be/nl/wettelijke_informatie.php#sthash.u45g66YK.dpuf

Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

https://www.economie.fgov.be/
Eco.inspec.SB@economie.fgov.be

 

Gebruiksvoorwaarden van de website van Cetelem (Alpha Credit NV)

Door zich toegang te verschaffen tot de website van www.cetelem.be en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van www.cetelem.be

Cetelem waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van www.cetelem.be correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan Cetelem te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van www.cetelem.be of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van www.cetelem.be, verstrekt door Cetelem zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Cetelem behalve bij zware of opzettelijke fout van harentwege.

Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Cetelem kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met Cetelem en/of elke eenzijdige verbintenis van Cetelem.

Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of -diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt.

De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van www.cetelem.be.

Producten en diensten op de website van www.cetelem.be

De producten en diensten op de website van www.cetelem.be zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van Cetelem, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege.

De tarieven op de website van Cetelem gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van www.cetelem.be.

 

Contactgegevens van Ombudsfin

OMBUDSFIN

North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2

B-1000 BRUSSEL

Tel.: +32 (0)2/545.77.70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

www.ombudsfin.be/nl/klacht-indienen

 

Klachten

Heeft u een klacht? Gelieve een e-mail te sturen naar complaints@alphacredit.be. Onze teams behandelen uw klacht zo snel mogelijk.

Gebruiksvoorwaarden van de website van AlphaCredit - Alpha Credit NV - See more at: https://www.alphacredit.be/nl/wettelijke_informatie.php#sthash.u45g66YK.dpuf
Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel - See more at: https://www.alphacredit.be/nl/wettelijke_informatie.php#sthash.u45g66YK.dpuf
Voorwaarden van de 'AlphaLine kredietkaart':
Voorwaarden van de 'AlphaLine kredietkaart':
Voorwaarden van de 'AlphaLine kredietkaart':

De producten van Cetelem

Wat is het verschil tussen een kredietopening en een lening op afbetaling ? 
Klik hier.

 

Voorwaarden van de lening op afbetaling

Kredietvorm: Lening op afbetaling, onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit NV, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel. BTW BE 0445.781.316 RPR Brussel, kredietgever. Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit NV.

Algemene voorwaarden lening op afbetaling

 

Voorwaarden van de 'Cetelem kredietkaart'

Representatief voorbeeld: de Cetelem kaart is verbonden aan een kredietopening van onbepaalde duur. Kredietbedrag van € 1.500 aan een JKP (Jaarlijks kostenpercentage) van 15,99%, variabele jaarlijkse debetrentevoet: 15,35%. Een vaste jaarlijkse bijdrage van € 5 wordt gefactureerd als kaartkosten, uitsluitend geldig voor de contracten die geopend zijn na 02/08/2018. Dit gebeurt voor de eerste keer op de 12e maandvervaldag na aanvang van het contract, en vervolgens telkens 12 maanden later. Deze bijdrage zit vervat in het JKP. Voor de contracten die voor deze datum zijn geopend, bedragen de maandelijkse kaartkosten: 0,20% van het verschuldigd bedrag en inbegrepen in het JKP. Kaart zonder voorafgaande inning van de jaarlijkse bijdrage. Indien u uw kaart niet gebruikt, zal er geen enkele kaartkost aangerekend worden. Mogelijkheid tot financiering onder de vorm van een lening op afbetaling. 

Kredietopening onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit nv, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0445.781.316, kredietgever. Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit n.v. Het aangaan van een kredietopening van onbepaalde duur valt onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht.


Algemene voorwaarden van de kredietopening
Algemene voorwaarden gebruik van de Cetelem kaart (05 2022)

Algemene voorwaarden gebruik van de Cetelem kaart (10 2023)

 

Toezichthouder

Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel - See more at: https://www.alphacredit.be/nl/wettelijke_informatie.php#sthash.u45g66YK.dpuf

Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

https://www.economie.fgov.be/
Eco.inspec.SB@economie.fgov.be

 

Gebruiksvoorwaarden van de website van Cetelem (Alpha Credit NV)

Door zich toegang te verschaffen tot de website van www.cetelem.be en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van www.cetelem.be

Cetelem waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van www.cetelem.be correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan Cetelem te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van www.cetelem.be of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van www.cetelem.be, verstrekt door Cetelem zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Cetelem behalve bij zware of opzettelijke fout van harentwege.

Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Cetelem kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met Cetelem en/of elke eenzijdige verbintenis van Cetelem.

Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of -diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt.

De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van www.cetelem.be.

Producten en diensten op de website van www.cetelem.be

De producten en diensten op de website van www.cetelem.be zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van Cetelem, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege.

De tarieven op de website van Cetelem gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van www.cetelem.be.

 

Contactgegevens van Ombudsfin

OMBUDSFIN

North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2

B-1000 BRUSSEL

Tel.: +32 (0)2/545.77.70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

www.ombudsfin.be/nl/klacht-indienen

 

Klachten

Heeft u een klacht? Gelieve een e-mail te sturen naar complaints@alphacredit.be. Onze teams behandelen uw klacht zo snel mogelijk.

Gebruiksvoorwaarden van de website van AlphaCredit - Alpha Credit NV - See more at: https://www.alphacredit.be/nl/wettelijke_informatie.php#sthash.u45g66YK.dpuf
Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III - 3e verdieping - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel - See more at: https://www.alphacredit.be/nl/wettelijke_informatie.php#sthash.u45g66YK.dpuf
Voorwaarden van de 'AlphaLine kredietkaart':
Voorwaarden van de 'AlphaLine kredietkaart':
Voorwaarden van de 'AlphaLine kredietkaart':

Terug naar boven