Let op, geld lenen kost ook geld

De uiterste datum voor het indienen van uw aanvraag voor uitstel van terugbetaling van uw consumentenkrediet was 26/03/2020. Het is bijgevolg dus niet meer mogelijk om uw aanvraag op dit moment nog in te dienen.

 

Uitstel van betaling consumentenkrediet

Naar aanleiding van de verlengde maatregelen in het kader van de corona crisis heeft de overheid beslist om een uitstel van terugbetaling van een consumentenkrediet opnieuw mogelijk te maken voor een periode van 3 maanden.

 

Voorwaarden

Indien u een betalingsuitstel wenst aan te vragen voor uw lening op afbetaling of indien u uw nulstellingsdatum wenst uit te stellen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden.

 

  1. U lijdt een inkomensverlies ten gevolge van de Corinacrisis door tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte door COVID-19, het sluiten of de beëindiging van een beroepsactiviteit of beperkende maatregelen op initiatief van de overheid ten gevolge van COVID-19. Indien meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, volstaat het dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt ten gevolge van de Coronacrisis opdat deze voorwaarde vervult wordt. Zelfs indien het krediet niet op zijn/haar naam staat, maar wel op naam van één van de andere personen die officieel op datzelfde adres wonen.  

 

  1. U vraagt zelf om een uitstel van betaling of verlenging van uw nulstellingstermijn.

 

  1. Op datum van 1/01/2021 had u geen betalingsachterstand van meer dan één maand op uw betreffende krediet en op het moment van aanvraag staat u niet geregistreerd op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) met een achterstand van betaling.

 

  1. Uw aanvraag dient tussen 1/02/2021 en 26/03/2021 ingediend te worden.

 

  1. In geval van een lening op afbetaling dient het kredietcontract vóór 1 mei 2020 getekend te zijn geweest.

 

  1. In geval u de nulstellingsdatum van uw kredietopening wenst uit te stellen, dan dient de huidige nulstellingsdatum tussen 1/02/2021 en 31/03/2021 te vallen.

 

  1. De maandaflossing in kapitaal en interesten dienst minstens 50 EUR te bedragen.  

 

  1. Uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank, mag cumulatief niet groter zijn dan 25.000 EUR (er wordt geen rekening gehouden met pensioensparen in dit bedrag).

 

Meest gestelde vragen

Heeft u nog andere vragen met betrekking tot dit betalingsuitstel? Dan vindt u via deze link alvast een antwoord op de meest gesteld vragen: https://www.febelfin.be/nl/artikel/vragen-en-antwoorden-nieuw-betalingsuitstel-consumentenkrediet