Let op, geld lenen kost ook geld

Cetelem_vervroegde_terugbetaling Budget
di, 05/04/2016

Kan ik mijn krediet vervroegd terugbetalen?

 

Ongeacht hoeveel u al van uw krediet hebt afgelost, u kunt het saldo op elk gewenst moment vervroegd terugbetalen. Hoe doet u dat? Volg de gids...

U hebt extra geld ontvangen? U hebt een salarisverhoging gekregen? Er kunnen heel wat redenen zijn waarom u uw krediet vervroegd wilt aflossen. Omdat de procedure om dat te doen ingewikkeld kan lijken, geven wij graag opheldering om het u gemakkelijker te maken.

 

Welke regels gelden er voor de vervroegde aflossing van een krediet?

U hebt altijd de mogelijkheid om een krediet vervroegd en volledig terug te betalen. Dat kan op elk gewenst moment. Wilt u slechts een deel vervroegd terugbetalen, lees dan eerst uw kredietcontract er op na en ga na of u de gewenste uitleg vindt. Daarna kunt u tot actie overgaan.

 

Hoeveel kost de vervroegde aflossing van een krediet?

Het terugbetalen van het saldo van een krediet vóór de eindvervaldag kan eventueel wederbeleggingskosten met zich meebrengen, dat hangt af van het type contract. In het algemeen gaat het om een bedrag dat gelijk is aan de intrest die u gedurende 3 maanden moet betalen over het nog uitstaand kapitaal.

Dit is van toepassing als u uw volledige krediet vervroegd terugbetaald. Betaalt u een gedeelte vervroegd terug, dan wordt de wederbeleggingsvergoeding berekend over het kapitaal dat u aflost.

 

Welke documenten heb ik nodig?

Als u uw lening wilt terugbetalen, moet de kredietverlener u het bedrag van de wederbeleggingskosten meedelen. Naargelang u beslist om uw krediet volledig of gedeeltelijk terug te betalen, zal de kredietverlener u een nieuwe aflossingstabel geven en u de precieze looptijd van de terugbetaling meedelen. Ook informeert hij u over de nieuwe maandelijkse aflossingen en de evolutie van het schuldsaldo.

 

Wat zijn de reële voordelen van de vervroegde aflossing van een krediet?

Lost u uw krediet volledig af, dan hoeft u geen intrest meer te betalen over de toekomstige maandelijkse aflossingen, want die zullen immers niet plaatsvinden.

Lost u uw krediet gedeeltelijk af, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt vragen om dezelfde maandelijkse aflossingen te betalen, waarna de looptijd van het krediet wordt verminderd. U kunt ook kiezen voor lagere maandelijkse aflossingen gedurende een looptijd die gelijk is aan die van de aanvankelijke kredietaanvraag. Op basis hiervan ontvangt u dan een nieuwe aflossingstabel.

 

Kan ik mijn fiscale voordelen verliezen?            

Het is belangrijk dat u beseft dat u door de vervroegde aflossing van uw krediet inderdaad de eraan verbonden fiscale voordelen verliest. Wij raden u dan ook aan u goed te informeren voor u beslist.

Conclusie: Wilt u uw krediet vervroegd terugbetalen, dan zal uw kredietverlener u daarbij met de nodige deskundigheid kunnen helpen.

Deel dit artikel