Let op, geld lenen kost ook geld

Voor een krediet mag u niet improviseren. Uw beslissing moet goed doordacht zijn. Dit zijn de drie vragen die u zich moet stellen om zonder kopzorgen een lening aan te gaan.

 

De knoop is doorgehakt: u gaat uw oude badkamer renoveren, of wil uw oude boiler vervangen voor hij de geest geeft. Maar dat kost wel geld, en u hebt geen zin om al uw spaargeld eraan op te offeren.

En dus wil u een lening aangaan om die projecten te financieren. Een krediet aanvragen lijkt echter ingewikkeld; bovendien schrikken al die verhalen over schuldenbergen u af.

Maar geen paniek! Dit zijn de drie vragen die u zich absoluut moet stellen voor u een krediet aanvraagt:

 

1. Welk bedrag kan ik zonder risico lenen?

Voor u een lening afsluit, moet u uw afbetalingsmogelijkheden goed bestuderen. Als algemene regel mag u niet meer dan een derde van uw inkomsten besteden aan de terugbetaling van àl uw lopende kredieten (hypotheek, consumentenkrediet, ...). Uiteraard is deze aanbeveling afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, de totale inkomsten van het huishouden enzovoort. Kortom: blijf met beide voeten op de grond staan!

U kunt deze berekening ofwel zelf uitvoeren, ofwel adviseurs contacteren van kredietinstellingen die samen met u uw budget zullen bestuderen.

 

2. Hoeveel zal mijn krediet kosten?

Hebt u reeds een kredietsimulatie uitgevoerd, dan hebt u ongetwijfeld ook een mysterieuze afkorting ontdekt: JKP of het Jaarlijks Kosten Percentage.

Het JKP komt overeen met de totale kost van het krediet voor de gebruiker: buiten de interesten, omvat hij dus ook de administratiekosten, commissies en eventuele andere kosten. De eventuele nalatigheidsinteresten bij het niet eerbiedigen van uw verplichtingen als lener worden ook aan het JKP toegevoegd.

De meeste kredietinstellingen stellen op hun website een kredietsimulator ter beschikking. U kunt daar de verschillende simulaties vergelijken en zo ontdekken welk aanbod het beste bij u past. 

 

3. Het contract is ondertekend, kan ik er nog van afzien?

Haast en spoed is zelden goed. De wet voorziet in een bedenktijd van 14 dagen om uw krediet te annuleren, zonder opgave van reden. Dat is wat men het herroepingsrecht noemt.

De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van het kredietcontract.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet u aan de kredietverstrekker, binnen de voorziene termijn, een aangetekende brief zenden om hem van uw beslissing op de hoogte te stellen. In sommige gevallen kan het afzien van het krediet op eenvoudigere wijze uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld via een e-mail.

De modaliteiten om dit herroepingsrecht uit te oefenen en de gevolgen ervan voor de gebruiker moeten verplicht vermeld worden in de kredietovereenkomst.

Opgelet: afzien van het krediet houdt niet automatisch in dat u afziet van de aankoop (bijvoorbeeld een huishoudtoestel, een keuken, een auto, een vakantie enzovoort) waarvoor u een financiering hebt aangevraagd.

 

Conclusie: Het is essentieel dat u de impact van een krediet op uw budget goed afweegt aan de hand van het geleende bedrag en het JKP.

 

 

Lees ook: wij geloven ook in jouw projecten!

Benieuwd naar meer artikelen of video’s? Surf naar ons blog en meld je aan voor de nieuwsbrief!